Cum'a n'arcubaleno - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Cum'a n'arcubbalenu.
N'arcubbalenu 'ncijlu sà gazatu
e sup'a nù ruvijttu s'à pusatu:
nà murra i palummeddhre ballarini
sù nati cchì sciddhri longhi e fini,
sù virdi, gialli, violi, janchi e rosa
abballani ccà e dhrà, sanza posa;
sù tutti culurati, nà bella cumbagnìa,
vùlini 'mmijnz'i troppi in armunia.
Vidijnnili a menta mia si risbiglia:
“guarda ddhruucu” pijnzi “sta famiglia,
su cijnti e cchiù culuri sparpagliati
e stani bbuuni 'nsijmi affratillati.
L'uummini, 'mbece, un si guardini mbacci
si litichini, da paci 'un cè traccia:
“ghia sugnu virdu, evviva stu culuru,
si tu 'un ci sì, a morta tradituru!
ghia sugnu janchi, sugnu cchiù i quarcunu,
davanti a mmia un ci'àdda stà nissunu;
e ghia giallu,  e i tia minni futtu,
si m'incazzi, tinni và ccù culu ruttu”.
Stà smania ca ni strazza e ni divida
ghè pej i nù tuussicu ca n'accida:
ni fa godià, ni fa guardà stuurtu
e chini ghè diversu u vulissimi muurtu.
Ma guarda sti sciddhruzzi virdi e gialli
cà 'nda l'aria stan'a fà nù ballu,
ghè nù cuncijrtu, nà musica beddhra,
nà sinfunia cchiù i nà taranteddhra:
“ccà unni liticami, ccà un s'ammazza,
'un cuntidi u culuri e manch'a rrazza”.
A nnuvi chist'odiu cchi nnà rigalatu?
Si mi vuut'arrijtu e guardu aru passatu
vij tanta sufferenza sup'a stà terra,
e tribbulu, e chianti, e gridi, e guerra.
Quanti lacrimi i l'uucchi su ghisciuti,
unn'ama scurdà, tutti c'iami malipatuti.
Epperciò, qualunquu fussid'u culuru
ricùrdamini ca simi sembi frati e suuri.
Torna ai contenuti